Inspanningstest | Cardio Sporten

Maximale inspanningstest

 • Bepalen van trainingscapaciteiten en trainingszones.
 • Voor sporters met een minimum aan conditie.
 • Wordt afgelegd op loopband of fietsergometer type Cyclus 2.
 • ECG, bloeddruk wordt gevolgd, lactaatwaarden worden gemeten en VO2 max wordt bepaald.

Een inspanningstest of conditietest is een test op de fiets of op de loopband, waarbij je huidige conditionele toestand en hartslagzones in kaart worden gebracht. Het is een test onder ECG en bloeddrukmeting met lactaatbepaling en bepalen van de maximale zuurstofopname (VO2 max). Onze testen zijn altijd medisch gesuperviseerd. Aan de hand van deze uitslagen kunnen we een gepersonaliseerd trainingsschema opstellen.

Bij deze testen is sterk aanbevolen:

Dit kan ter plaatse gecombineerd worden of vooraf bij de eigen cardioloog of sportarts gebeuren.

Optioneel:

 • DXA
 • Persoonlijk aangepast trainingsschema

Procedure

1. Intakegesprek

Via een persoonlijk kenningsmakingsgesprek trachten we een zo volledig mogelijk profiel op te maken van de sporter. Eventuele medische problemen worden bevraagd. Er wordt gepolst naar de sportieve activiteiten en de persoonlijke doelstellingen. Ook de sterke en minder sterke kanten worden bekeken, alsook de beschikbare trainingstijd.

2. Inspanningstest

Je werkt een maximale inspanningstest af op de fiets of op de loopband. Tijdens deze test neemt de intensiteit trapsgewijs toe tot uitputting. Je hartslag en bloeddruk worden continu gevolgd en je hartritme wordt via ECG-monitoring geregistreerd. Daarnaast worden kleine bloedstalen genomen via een vingerprikje om de melkzuurconcentratie in het bloed te meten. Op het einde van de test wordt de maximale zuurstofopname (VO2 max) bepaald.

3. Bespreking van de resultaten

Na de inspanningstest bespreken we de resultaten. Zo krijg je informatie over je trainingszones, je maximale zuurstofopname en je sterke en zwakke punten. Deze inspanningstesten worden ook frequent uitgevoerd indien men zelf een coach heeft. De uitslagen worden dan ook naar hem doorgestuurd, zodat hij je beter kan begeleiden. De coach zal dan met behulp van de resultaten van de lactaattest zijn trainingbegeleiding opstellen.

Wat je moet weten

Wat heb je nodig?

 • Indien beschikbaar: relevante informatie over je trainingszones en/of resultaten van een vorige inspanningstest
 • Indien een inspanningstest op de loopband: loopschoenen (graag proper)
 • Indien een inspanningstest op de fiets: fietsschoenen (graag proper)
 • Sportkledij
 • Handdoek
 • Douchegerief

Wat krijg je mee?

Gedetailleerd verslag van je testresultaten

Duur

Ongeveer 60 minuten

Prijs

180 euro (Afhankelijk van de mutualiteit wordt een deel terugbetaald.)